Svartkullan

Work by Kerstin Särnefält

SHR Passet

Kund: Stockholms Hotell- & Restaurangskola. Uppdrag: Få fler elever att välja SHR vid omvalet. Idé: SHR är mer än en utbildning. Det är en livsstil. Här ges chansen till spännande resor och praktikplatser. Inbjudan fick formen av ett pass.