Svartkullan

Work by Kerstin Särnefält

UTB Pedagog Stockholm

Kund: Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Uppdrag: Berätta om Pedagog Stockholms alla tips- och inspirationssidor. Kanal: Annons i tidningen Lära.