Svartkullan

Work by Kerstin Särnefält

LSR broschyrer

Kund: LSR/Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund. Uppdrag: Presentera yrket sjukgymnast/fysioterapeut och stärka professionen inom sjukvården.